Sprekers

Ineke

Ineke van de Vlugt

Recent publiceerde Rutgers de nieuwste Monitor Seksuele Gezondheid, Seks onder je 25e én een derde onderzoek naar het gebruik van natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen. En wat blijkt? Er zijn een hoop ontwikkelingen te melden. Ineke van der Vlugt was tot voor kort programmamanager anticonceptie en abortus bij Rutgers. Ze kent de onderzoeken als geen ander en vertelt meer over de ontwikkelingen op anticonceptiegebied. Ook gaat ze het gesprek aan met jullie. Wat merken jullie van de besproken ontwikkelingen en hoe kunnen zorgverleners hiermee omgaan? Kortom: een must om bij te wonen als je anticonceptiezorg levert!

suzanne

Suzanne van der Lee

Hoe bereik je de meest kwetsbare populatie in jouw regio? Zorgverleners kunnen bijvoorbeeld samenwerken met professionals uit het sociaal domein. Het delen van ervaringen en ondersteunen van verschillende beroepsgroepen kan helpen om de juiste mensen te bereiken. Hoe vind je nu de juiste partners om mee samen te werken? Verloskundige Suzanne van der Lee vertelt over haar ervaringen.

jorien

Jorien Nijland

De vijf dagen bedenktermijn bij abortus is vervallen en het aantal zwangerschapsafbrekingen laat een heel ander beeld zien dan voorgaande jaren. Kortom: what’s new binnen de abortuszorg? Jorien Nijland, Medisch Directeur van de Epione Vrouwenkliniek in Amsterdam weet van de hoed en de rand en vertelt er meer over.